chumket shampoo I shampoo for dry scalp I lemongrass shampoo

Hướng dẫn ghi nhật ký thi công công trình xây dựng

Thảo luận trong 'Quản lý chất lượng' bắt đầu bởi Ks.lampho, 17/7/13.

Loading...
--->>> Theo Dõi Bài Viết Trên G+ nhé !--->>>
 1. Ks.lampho Administrator

  1,413 lượt xem
  Câu hỏi:
  “Tôi công tác ở Ban quản lý dự án, trong quá trìnhthực hiện ghi nhật ký thi công công trình chúng tôi đã thực hiện ghi nhật kýthi công theo hướng dẫn được quy định tại Điểm 3.4, khoản 3, phần II của Thôngtư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng. Nhưng Nhật ký chung cho côngtrình có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng ghi theo hướng dẫn tại phụlục I của TCVN ISO 4055 : 1985”.
  Trả lời:
  Theo hướng dẫn tại điểm 3.4 và điểm 3.5 khoản 3 mục II của Thông tư12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2008 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung vềQuản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cánhân trong hoạt động xây dựng” sổ nhật ký thi công xây dựng công trìnhđược lập thành 1 quyển trong đó chia làm hai phần: phần của nhà thầu thi côngxây dựng công trình và phần của Chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựngcủa chủ đầu tư và giám sát tác giả thiết kế. Sổ nhật ký thi công xây dựng côngtrình được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.
  Nhà thầu thi công xây dựng công trình ghi vào Phần thứ nhất của nhật ký thicông xây dựng công trình các nội dung: danh sách cán bộ kỹ thuật của nhà thầutham gia xây dựng công trình (chức danh và nhiệm vụ của từng người); diễnbiến tình hình thi công hàng ngày, tình hình thi công từng loại công việc, chitiết toàn bộ quá trình thực hiện; mô tả vắn tắt ph*ương pháp thi công; tìnhtrạng thực tế của vật liệu, cấu kiện sử dụng; những sai lệch so với bản vẽ thicông, có ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa; nội dung bàn giao củaca thi công trước đối với ca thi công sau; nhận xét của bộ phận quản lý chấtlượng tại hiện trường về chất l*ượng thi công xây dựng. Phần nhật ký của nhàthầu thi công xây dựng có thể lập theo mẫu Phụ lục 1 của “TCVN 4055-1985-Tổchức thi công”.
  Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tácgiả thiết kế ghi vào Phần thứ hai của sổ nhật ký thi công xây dựng theo các nộidung: danh sách và nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát; kết quả kiểm tra vàgiám sát thi công xây dựng tại hiện trường; những ý kiến về xử lý và yêu cầunhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả các sai phạm về chất lượng côngtrình xây dựng; những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.
  Cục Giám định Nhà nước về chấtlượng công trình xây dựng
căn hộ richmond city