NGHỊ ĐỊNH Số: 59/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Thảo luận trong 'Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam' bắt đầu bởi admin, 21/2/17.

--->>> Theo Dõi Bài Viết Trên G+ nhé !--->>>
 1. admin Administrator

  1,423 lượt xem
  NGHỊ ĐỊNH
  VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
  Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh
  Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

  2. Đối tượng áp dụng
  Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
  Điều 2. Giải thích từ ngữ
  1. Công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng là công trình, hạng mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án.
  2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng được quy định tại Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường là công trình thuộc dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Xem và tải về

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 8/9/17
căn hộ richmond city